Struktura organizacyjna


KOMÓRKI ORGANIZACYJNE KP PSP W PRUDNIKU

Stanowisko ds kontrolno-rozpoznawczych:


Straszy Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
mł.kpt.mgr inż. Robert Ćwir

e-mail: robertcwir.psp.opole.pl

Realizuje zadania z zakresu:
    - prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
    - rozpoznania zagrożeń i ich ewidencjonowania,
    - uzgodnienia sposobów postępowania na wypadek zagrożenia,
    - zajmowanie stanowiska w sprawach przekazywania do użytkowania obiektów budowlanych,
    - prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (11 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja