Komenda


Komendant Powiatowy PSP w Prudniku
   bryg.mgr inż. Mirosław Jelonek

e-mail:mirekj@psp.opole.plZastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku
mł.bryg. mgr inż Tomasz Protaś

e-mail:protast@psp.opole.pl

PRACĄ KOMENDY KIERUJE KOMENDANT POWITOWY PRZY POMOCY JEGO ZASTĘPCY


Realizacja zadań komendy wynika z :
· ustaw o Państwowej Straży Pożarnej i ochronie przeciwpożarowej,
· statutu Starosty Powiatowego,
· innych ustaw i przepisów wykonawczych,
· współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i jednostkami przeciwpożarowymi.

Do zadań PSP należy:
· organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
· dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami systemu na obszarze powiatu poprzez stanowisko kierowania,
· organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, które obejmują: gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne (wypadki komunikacyjne, katastrofy budowlane, itp.),
       ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo wodne, ratownictwo medyczne oraz inne miejscowe zagrożenia,
· rozpoznanie różnego rodzaju zagrożeń,
· nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
· organizowanie szkoleń i doskonalenia pożarniczego oraz szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych, opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu.
  
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (55 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja